Kategoriler
En Yeni
Popüler

Visual Basic Eş Değer Direnç Hesaplama Programı

Visual basic programlama dili ile yazılmış çok basit bir eş direnç hesaplama programını sizlerle paylaşıyorum. Dirençleri Paralel ve seri bağlayarak  eş değer direnci hesaplayabilirsiniz.

Public Class Form1
  Dim Res, R As Double

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    Res = 0

  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

    R = TextBox1.Text

    If R < 0 Then MsgBox("Negatif direnç girdiniz.") Else If Res = 0 Then Res = R Else If RadioButton1.Checked = True Then Res = (R * Res) / (R + Res) Else If RadioButton2.Checked = True Then Res = Res + R

  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

    TextBox1.Text = Res

  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    R = 0
    Res = 0
    TextBox1.Text = ""
    RadioButton1.Checked = False
    RadioButton2.Checked = False
  End Sub

End Class

 

Discussion — Cevap Yok

Bir Cevap Yazın