Kategoriler
En Yeni
Popüler

Veri Yapıları Kümeleme Ağaçları (Heep Tree)

KÜMELEME AĞACI (HEEP TREE)

Kümeleme ağacı (Heep Tree) ağaç oluştururken değerleri daha büyük olan düğümlerin yukarıya, küçük olanlarında aşağıya eklenmesi ile oluşur.

Böylece 0. düzeyde (kök) en büyük değer yaprakların olduğu k. düzeyde en küçük değerler olur.

Büyükten Küçüğe bir kümelenme vardır.

N Düğümlü bir ağaçta;

  1. Yaprak düğümlerin herhangi ikisi arasındaki fark en fazla 1 ise,
  2. Bir düğüm her zaman için çocuklarından daha büyük değere sahipse,
  3. En son düzey hariç tüm düzeyler düğümlerle dolu ise,
  4. En son düzeyde olabilecek boşluklar tamamen ağacın sağ tarafında ise

KÜMELEME AĞACIDIR.

Discussion — Cevap Yok

Bir Cevap Yazın