Kategoriler
En Yeni
Popüler

Tasarım Projesi Dersi Hakkında Bilgi

İçeriği

Tasarım, belirli bir ihtiyacı karşılamaya yönelik bir sistemin, bunun bir bileşeninin veya bir prosesin yaratılmasında iteratif karar verme süreci olarak tanımlanmaktadır.

Bu ders, makina mühendisliği bölümü öğrencilerinin lisans öğreniminde elde ettikleri bilgileri kullanarak kapsamlı bir tasarım deneyimi kazanmalarına yönelik, uygun bir projenin seçiminden tamamlanmasına kadar tüm aşamaları içeren bir uygulamayı içerir. Bu ders kapsamında bir makina, bir sistem veya bir sürecin tasarımı ucu açık projeler kapsamında ele alınır ve öğrenciler arasında oluşturulan takımlar yardımıyla sorun çözülmeye çalışılır.

Amacı

Öğrencilere bir mühendislik problemi çerçevesinde tasarımın tüm kademelerinde deneyim sahip olma fırsatını yaratmak.
Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirip takım bilincini aşılamak.
Mesleki ve etik açıdan gelişmelerine katkıda bulunmak.
Öğrencilere sözlü ve yazılı sunum yapma deneyimi kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler uygulama sonunda,

Tasarım metodolojisi konusunda bilgi sahibi olacaklar.
Yapacakları ucu açık tasarım projesi vasıtasıyla, problem tanımlama, bilgiye ulaşma ve kullanma, alternatif kavram yaratma, kavram seçimi ve geliştirme, çözüme ulaşma ve sonuçları sunma konularında deneyim sahibi olacaklar.
2-3 kişilik gruplar halinde çalışarak takım çalışması deneyimi kazanacaklar.
Meslek etiği açısından bilinçlendirilmiş olacaklar.

Discussion — Cevap Yok

Bir Cevap Yazın